Wind Service

PN Montage utför även service tjänster för kommande vindparker, detta innefattar tankning, reparation och underhåll. Till vår hjälp så har vi ett special utrustat fordon, som är vägregistrerat och har en säkerhetstank för transport utav bränsle, maskinen kan lasta 480kg på flaket och dra 900kg, se nedan.

PN Montage also performs services for future wind farms, this includes refueling, repair and maintenance. To help us, we have a specially equipped vehicle, road registered and have a safety tank for transportation of fuel, the machine can load 480kg in the back and pull 900kg, see below.